وی آر دیعضویت ویژه در سایت وی آر دی و دسترسی به بهترین ویدیو های سه بعدی

چرا باید عضویت ویژه سایت وی آر دی و تهیه کنم؟

  • برای اینکه بتونی یک ماه به صورت امن و با خیال راحت تمام ویدیو های سایت و دانلود کنی.

مگه این ویدیو ها چه سودی برای من داره؟

  • در این ویدیو ها تو میتونی هر چیزی که می خواهی را تجربه کنی.
  • در این ویدیو ها همه چیز قابل دست یابی است.
  • در دنیا واقعی محدودیت هایی وجود دارد ولی در دنیای مجازی و با ویدیو واقعیت مجازی محدودیت بی معنی است.
  • هزینه سفر کردن با تور به یک کشور دیگر کمتر از 1,500,000 تومان نیست ولی شما با پرداخت 10 هزار تومان می توانید با ویدیو های تور مجازی وی آر دی به نقاط مختلف جهان به صورت سه بعدی سفر کنید.

هیجان

عضویت ویژه 2
عضویت ویژه

وحشت

تور واقعیت مجازی

عضویت ویژه 1