Soldier-PNG-Photo

ویدیو سه بعدی و 360 درجه عملیات ارتش ایالات متحده

شما هم مثل یک کماندو باشید
مثل یک کماندو و ارتشی از هواپیما با چتر به پایین بپرید
مثل بازی های کامپیوتری ولی اینبار به صورت واقعی اسلحه به دست بگیرید و به صورت 360 درجه در محیط قرار بگیرید.

یک جنگجو باشید...

به افراد زخمی که در تیم و همراه شما هستند کمک کنید...
یک کماندو و ارتشی باید بتواند شنا کند پس هیجان شنا کردن هم ضمیمه این ویدیو است...

پیش نمایش ویدیو

این ویدیو در چه دستگاه هایی قابل پخش است...؟

CD Cover-min

از قسمت زیر می توانید این ویدیو سه بعدی را تهیه کنید...

RIAL 580,000 – خرید